Společenská odpovědnost firem

Náš příspěvek ke společné, udržitelné budoucnosti!

Ve společnosti G.Englmayer jsme si vědomi, že jako firma máme významný vliv na životní prostředí, společnost a hospodářství. Naším cílem je pozitivně přispívat proaktivními opatřeními ve všech oblastech společenské odpovědnosti firem (CSR) - v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy a řízení podniku. Od roku 2001 také provozujeme systém environmentálního managementu a jsme certifikováni podle normy ISO 14001. V rámci certifikace každoročně měříme stanovené cíle a výsledky v oblasti životního prostředí. 
Ekologické

G.Englmayer je spravedlivý...

Zavazujeme se k respektování a rovnému zacházení, respektujeme lidská a základní práva, aktivně chráníme životní prostředí a s daty nakládáme v souladu s právními předpisy a citlivě.

Praktikujeme etický nábor s rovnými příležitostmi, podporujeme naše zaměstnance ve všech záležitostech, chráníme jejich práva, odmítáme jakoukoli formu otroctví, nucené práce nebo dětské práce, zaručujeme komplexní bezpečnost a ochranu zdraví při práci a udržujeme bezpečnostní opatření na pracovišti v aktuálním stavu.

Vedeme řádné účetnictví a transparentní finanční výkaznictví, pěstujeme seriózní obchodní vztahy a chováme se konkurenceschopně, uplatňujeme politiku nulové tolerance vůči úplatkářství a korupci a chráníme duševní vlastnictví třetích stran.

Fakta a čísla

DALLE 2024 04 10 09.12.31 Ikona, která symbolizuje jak solární energii, tak vodní energii pro výrobu elektřiny. Design by měl být minimalistický a snadno rozpoznatelný s min.

770 MW z vodní energie a fotovoltaiky

100 % obnovitelných zdrojů energie
45 % vlastních zdrojů energie

DALLE 2024 04 10 09.16.24 Ikona ve stejném minimalistickém designu, který symbolizuje e-mobilitu, tentokrát však s bílým pozadím. Návrh by měl mít stylizovaný

35 % elektromobilů


Zaměření na nové technologie
(elektrické a LNG)

DALLE 2024 04 10 09.22.01 Další přepracovaná ikona v minimalistickém stylu představující kvalifikované pracovníky nebo učně, tentokrát v živějším a barevnějším pojetí. D

5 % učňovské kvóty


Podpora odborné přípravy kvalifikovaných pracovníků

DALLE 2024 04 10 09.23.56 Přepracovaná ikona v živém a barevném minimalistickém stylu, která symbolizuje téma recyklace nebo recyklovatelného odpadu s Fo min.

62 % míra recyklace


100% papír z udržitelného lesního hospodářství
Systém nakládání s odpady

Zpráva CSR

2024 04 10 09 11 47 2023 CSR Report v4.pdf Foxit Reader

Posouzení životního cyklu

2024 04 10 09 11 47 2023 CSR Report v5.pdf Foxit Reader